Hizmet Alanı

ŞİRKETİN ÜNVANI


Şirketin Unvanı “MİNA MADEN SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”’dır.

AMAÇ VE KONUSU


    Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1.    Yurt içi ve yurt dışında Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak veya devir etmek,
2.    Yurt içi ve yurt dışında Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak,Madencilik ile ilgili makinelerin üretimi,yedek parça, teçhizat ve tesisatın üretimi, alımı ,satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, Maden cevherini satın almak, işlemek, zenginleştirmek, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
3.    Maden Kırma ve Eleme,tesisleri Maden Zenginleştirme,Jig tesisleri ,Flotasyon Tesisleri ve Konsantre Masa Tesisleri kurmak,
4.    Yurt içi ve yurt dışında her nevi madenlerin demir,çimento,taş kırma,kum ve kireç ocakları vb. cevherleri işletmek,işlenmiş mamulleri almak, satmak,altın,gümüş,vb. ziynet eşyalarının,kıymetli taşların,mücevherlerin ve kuyumculuk malzemelerinin işlenme,alım satım,imalat ve ihracat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.
5.    Yurt içi ve yurt dışında her türlü maden ve diğer endüstriyel hammaddeler konusunda etüt plan, proje arama, üretim, işletme, sondaj ile alım ve satım yapar. İthal ve ihracat yapar. Gerekli gördüğünde bu faaliyetlerini yerine getirmek için makine araç, taşıt araçları ile teçhizatları iç ve dış piyasadan satın alır. Satar, kiralar, kiraya verir veya imal eder. Maden kanunu çerçevesinde ruhsatlar alır. Maden ocaklarını bilfiil işletir. İşlettirir, devralır ve devreder. Kiralar ve kiraya verir. Ürettiği yada satın aldığı mermer, granit vesaire yapıtaşlarını vb. Madenleri işler. Üretimini yapar. Alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.
6.    Yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait her türlü su,doğalgaz, Petrol arama faaliyetleri ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek ,ham petrol sondaj kulelerinin sondaj işlerinin yapılması,sondaj kulelerinin işletilmesi,bakım ve onarım işleri,kuyu ve takibi,kent motorları,Mercedes motorları,sondaj makineleri motorlarının bakım ve onarımları,kuyu tamamlama,workower,inşaat iş makinelerinin bakım ve onarım gurubunun ve diğer ünitelerin makine motorlarının periyodik bakım ve onarım işlerinin yapılması,kuyu tamamlama ve workower işlerinde kuyu tamamlama operasyonu,asit operasyonu,rod pul vb. işleri yapmak her türlü atık su,petrol boru hatları çekilmesi,her türlü kimyevi madde,petrol,su tanklarının yapımı,dalgıç,yer altı ve yer üstü pompalarının kurulması ve işletilmesi,General motorlarının bakım,onarım ve monte edilmesi,işletilmesi,enerji nakil hatları,alçak,orta ve yüksek gerilim hatlarının çekilmesi,bakım onarım işlerini yapmak ve konusu ile ilgili her türlü taahhütte bulunmak
7.    Yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait her türlü temizlik işleri,tahmil-tahliye işleri,hijyenik ve endüstriyel temizlik,dekorasyon işleri,yalıtım malzemeleri,taş ve kum ocakları,gıda,yemekhane çay ocağı,kafeterya mutfak,lokal işletmeciliği aşçılık,garsoniyer hizmetleri,alakart yemek işi taahhütlerinde bulunmak,ve yemekhane fabrikaları kurup yemek dağıtmak,her türlü peyzaj işleri,bahçe,park,orman,ağaç bakım ve dikimi,fide yetiştirme ve seracılık,haşere ile mücadele ve ilaçlama, vb. işlerinin yapılması,konusu ile ilgili her türlü alımlarda bulunulması ve bunların işletilmesi için taahhütlerde bulunmak.Deniz,göl,gölet kaynak,pınar,akarsular,yer altı ve yer üstü doğal kaynakların aranması,açılması,işletme müsaadesi alınarak bunlarla ilgili tesislerin kurulması,işletilmesi,kiraya verilmesi,bu belirtilen kaynaklardan bilumum ürünleri üretmek,kaynak ve maden sularını şişelemek,bayilikler almak,vermek pazarlamak,ihracatını yapmak.
8.    Yurt içi ve yurt dışında  her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak.
9.    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,  elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak
10.    Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi
11.    Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
12.    Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak
13.    Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.
14.    Her  türlü elektrikli ve  elektronik kontrol aletleri, elektronik devre  elemanları, iletken,arı iletken ve entegre  devre  elemanları,mikroçipler ve  bunların birleştirme   elemanlarının alım,satımı ile  ithalat ve  ihracatını yapmak.
15.    Yurt içinde ve yurt dışında her türlü Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak,tadilat ve montaj,peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapmak taahhütlerde bulunmak.
16.    Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.
17.    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
18.    Türkiye Cumhuriyeti devleti veya yabancı ülkelerde bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü çelik Konstrüksiyon işleri ve bu işte ilgili hammadde yardımcı maddelerin imalatı,ithalatını,ihracatını alımını ve satımını yapmak
19.    Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dışcephe kaplama işleri yapmak, binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
20.    Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
21.    Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı,ithalatı, ihracatı ve  ticaretini yapmak.
22.    Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
23.    Masa, sandalye, dolap, kanepe, yatak odası, oturma odaları, yemek odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları, vitrin gibi bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, bilumum ticarethanelerin, metal, pvc, plastik toptan ve perakende alım satımı ve montajı, ithalatı ve ihracatını yapmak
24.    Ahşap doğrama, kereste,mdf, tomruk ve bunlarla ilgili mamüllerin alımı satımı ithalatını ihracatını pazarlamasını yapmak.
25.    Her nevi sınai yarı mamül ve mamül; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme  ve  taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri,transformatörler,her  nevi arabalı ve  benzeri şeritler,motor  yağ ve devir daim pompaları,filtre  pompaları, bilyalı rulo veya  makaralı rulmanlar ve  bunların çeşitli aksam ve  parçaların alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.
26.    Her türlü boru, dikişli ve çelik boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak.
27.    Gerekli izinleri almak koşulu ile her türlü kara ve hava taşıtları,sivil ve askeri uçak helikopter, uçak helikopter yedek parçası teçhizatları hava alanı ve destek teçhizatları,askeri malzeme kara hava ve deniz vasıtaları ulaşım projeleri mümessilliği ve taahhüdü,ve benzeri motorlu ve motorsuz vasıtaların yedek parçalarını,bakım ve ayarları için gerekli alet ve techizatları satın almaki,ithalat ve ihracatını yapmak,montaj etmek,
28.    Her türlü makinelerin ithalatı ve ihracatı,Sanayi makineleri,kaynak ve kesme makineleri,Tarım makineleri,ağaç işleme makineleri,ambalaj ve paketleme makineleri,gıda makineleri,mutfak makineleri ve ekipmanları iş ve inşaat makineleri ve ekipmanları,metal işleme makineleri torna,freze ve benzeri  makineleri ve bu ve aksamları yedek parçalarının alımı satımı,ithalat ve ihracatını yapmak,
29.    Gerekli izinleri almak koşulu ile her türlü yivli ve yivsiz, ağır, hafif, silahlar, tabancalar, tüfekler, bomba atarlar, roket atarlar, füze ve sistemleri, mayın, şarjör, nişangah ile av  tüfeklerinin ve bilumum silahların parçalarının, aksesuarlarının   imalatını yapmak veya yaptırmak ile bu parçalarının, torna ,freze, matkap ve taşlama gibi operasyonlarının yapımı veya yaptırılması ile bunların alımı,satımı,ithalatı, ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak savunma sanayine yönelik her türlü silahın, malzemenin, parçanın ve yedek parça ile aksesuarının mamullerinin  imalatını yapmak, almak satmak  ,ithalat ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak Her türlü patlayıcı, bomba, mayın ve her türlü  tuzaklara karşı önlemeye yönelik bomba imha, tahrip kalıpları, malzemeleri, kapı açma, bomba imha robotu ve elbiseleri, aksamlarının imalatı,ithalatı ihracatı dahili alım ve satımını yapmak
30.     Her türlü kaynak, torna,freze, borvert ,taşlama ve döküm ile benzeri işleri  yapmak veya yaptırmak,bu işler için gerekli bütün makine,alet ,edevat ve malzemelerinin alımı,satımı imalatı,ithalatı ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak. Çeşitli  madde ve malzemeden her çeşit  makine kalıp,görüş sistemleri,dürbün, optik ve aksamlar ve benzeri araç ve alet ile bu alandaki yedek parçaların imalatını yapmak veya yaptırmak ile bu işlerde kullanılan madde, malzeme benzerlerinin  alım satımı ,imalatı ithalatı,ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak.
31.    Her türlü soğuk ve sıcak çekilmiş saclardan alüminyum, bakır,metal, plastik,lastik, bakalit, profil, demir,cam ve benzeri maddelerden sanayi parçaları imalatı ile kalıp,hammadde ve hurdalar ile maddelerden her türlü alet edevat,eşya malzeme, doğrama ve benzerlerinin alımı,satımı,imalatı,ithalatı ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak
32.    Her nevi tarım ve iş makinelerinin ve ekipmanlarının  mekanik, elektronik ve elektro mekanik cinsten yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı, ve dahili ticaretini yapmak.
33.    Her türlü motorlu taşıt ticareti,otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin, Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin ,her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.
34.    Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, PVC işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
35.    Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirler, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını alımı, satımını yapmak,
36.    Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça ve teferruatı ithalini, ihracını ve dahili ticaretini yapmak.
37.    Her türlü yerli ve yabancı gemilerin ve deniz nakil vasıtalarının inşasını,bakım onarımını,montaj ve imalatını yapmak,Her türlü gemi makineleri ve yardımcı malzemelerinin imalatını,ithalatını ve ihracatını,alım satımını yapmak
38.    Yerli  ve  yabancı gemi, tanker, şilep, koster,denizaltı,motor,tekne  ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve  insan taşıtlarını yapmak ve yaptırmak,mekanik elektrik,elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak.
39.    Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yaptırmak,
40.    Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.
41.    Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar transistörlerin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
42.    Tekstil sanayinde kullanılan her nevi; makine, cihaz, tesis, alet ve diğer malzemelerle bunlara ait yedek parça ve aksesuarlarının dahili ticareti, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
43.    Şirkete her türlü nakil vasıtaları almak, kiralamak, kiraya vermek, servis taşımacılığı yapmak resmi ve özel kuruluşların açtığı ve açacağı ihalelere girmek taahhütte bulunmak ve ifa etmek,
44.    Her nevi kağıt karton ve plastik malzemeleri defter fotokopi malzemeleri ve bilumum kırtasiye malzemeleri ambalaj malzemeleri, kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının, ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt, kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının, kağıt ve matbaa ile ilgili malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
45.    Lastik veya sentetik malzemeden mamul yer döşemeleri, hasırlar, tekstilden olmayan duvar kaplamaları, yapay çimenler, jimnastik şilteleri, güneş minderleri, otomobil paspasları, banyo paspasları, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracatı.
46.    Plastik hammaddeleri lastik, kauçuk,elyaf ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin, toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının, plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
47.    Her türlü elektrikli ve elektriksiz ev ve mutfak cihaz ve aletleri, cam porselen kristal plastik, seramik eşyaları ve her nevi mutfak eşyası, hasır ev, ev eşyası buzdolabı, televizyon, radyo, teyp, çamaşır makinesi bilumum beyaz eşya alım satımı elektrik malzemeleri, alım satımı.
48.    Her türlü gıda ve temizlik maddesi, baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, kakao, süt tozu, şeker, krema, kahve sütü, Türk kahvesi, kuruyemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri kuruyemiş çeşitleri ve çereziye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak satmak, ithalat ve ihracatını yapmak maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını yapmak toptan ve perakende yurtiçinde ve yurtdışında satmak, ihraç etmek.
49.    Her türlü gıda maddelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak. İnsanların  beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlaması,konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
50.    Her türlü bebek mamalarının dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti her türlü kümes hayvanları etlerinin un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatlarının, kakaolarının un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının, kültür doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin, Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin,taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri yurt içi ve yurt dışından alınması,satılması,pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
51.    Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
52.    Her türlü bay, bayan, çocuk spor ayakkabıları, botlar, her türlü lastik, plastik, deri ayakkabı, terlik, çizme, çanta, bavul, kemer, cüzdan, tüm saraciye emtiasının giyim eşyalarının, Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban kalıplarının ayakkabı tabanı, kösele ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, aksesuar, toka bağ, bombe, tela vb. malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. .
53.    Her türlü boya ve boya malzemelerinin, kimyevi maddeler, yapı kimyasalları vernik ve incelticilerinin plastik hammaddeleri her türlü tabii sentetik ve madeni boyalar toz boya mürekkep ve benzeri malzeme her türlü parfümeri ve kozmetik malzeme ve müstahzarları petrol kimya ürünleri sınai fazların, halı, kilim, battaniye, yastık ve yolluk, her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf ve her türlü iç ve dış giyim ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerinin boyaların kimyasal yabancı maddelerin kimyasal müstahzarların alım ve satımı, yurt içinde ve yurt dışında ,ithalat ve ihracatı,ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya,tabii,sentetik ve madeni boyalar,astar boya,silikonlu ve silikonsuz mat  boyalar,ahşap,metalik,plastik iç ve dış yüzey boyaları toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
54.    Bilgisayar alımı satımı, montaj, tamir, bakım ve onarımı ile bilgisayar yedek parçaları, sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak, bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, art mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını, montajı, bakım için gerekli ham mamul yan mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
55.    Her türlü yerli ve  yabancı hazır  giyim, konfeksiyon ürünleri,ve  aksesuarları, yün,pamuk,ipek suni ve  sentetik elyaf ve  benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin, her türlü giyim eşyasının,her  nevi bayan ve çocuk gelinliklerin.nişanlıkların jüpon ve  benzeri malzemelerin,her  türlü kumaş,gipür,dantel,tül,saten,ve  sair  malzemelerin toptan ve  perakende  alım satımı,dağıtımı,ithalat ve  ihracatını yapmak.
56.    Her nevi cam ve  cam ürünleri, her  türlü aynanın,camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı hammadde, montaj ve  yapıştırma maddelerinin toptan ve  perakende  alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
57.    Her  türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve  ihracatını yapmak, akvaryum ve  akvaryum malzemeleri, akvaryum balığı,balık yemi,akvaryum için gerekli olan hava  motoru,akvaryum kumu,akvaryum için su ısıtıcısı,akvaryum süs ve aksesuarlarını toptan ve  perakende olarak alım satımı, ithalat ve  ihracatını yapmak.
58.    Her türlü çadır ve branda, deniz şemsiyesi, tente dağıtımını, pazarlamasını ve montajını yapmak.
59.    Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile  ilgili alım satımı, pazarlaması, ithalat ve  ihracatını yapmak. Her türlü iç ve  dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri, tohum, fide, fidan her türlü yapay ve  doğal çiçek malzemelerinin alıp satmak, ithalat ve ihracatın, satımsal ve  peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla  ilgili konularda danışmanlık ve  bakım hizmetleri yürütmek.
60.    Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple alım satımı bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak.
61.    Yürüyen merdivenlerin ve bantlı, konvektörlerin montaj, alım satım, revizyon, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, yaptırmak.
62.    İlgili mevzuatta riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar, mermer, granit, diahaz, traverten, oniks bozalt gibi taşların her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
63.    Her türlü el ve makine halısı, kilim, seccade, pike yastık, yolluk gibi malların, alım satımı ile ithalat, ihracat, tamirat ve pazarlamasını yapmak.
64.    Her türlü ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon stüdyoları verici istasyonları aktarıcı alıcı verici, kablo TV video konferans kapalı devre TV sistemleri veri iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı, montajını ithalat ve ihracatını yapmak.
65.    Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları alımı, satımı, bakım onarımı pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
66.    Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin topatan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.
67.    Her türlü tıbbi malzeme, tıbbi cam ve plastik malzemelerin, tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı diğer malzemelerin röntgen filmi ve cihazların, metalden, plastikten, porselenden, totel ve ya diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletlerinin, ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürütme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
68.    Perde güneşlik ve tül, perde, oya, dantel, güpür. Tabii ve suni iplik türlerinden mamul dokuma ve örgü kumaşlar, örtü, mefruşat malzemeleri, iplikten mamul kağıtla birleştirilmiş duvar kağıtları, yastık, yorgan, yatak ve benzeri mamuller, pamuk, yün iplik, mensucat, sanayi mamulleri, dokuma sanayi mamulleri ile kumaş ve bilumum tabii ve suni elyaflar ile bu elyaflardan mamul bilumum ipliklerin ham, yarı mamul ve mamul olarak alım satımı, ithalat ve ihracatı ile dağıtımı, pazarlamasını yapmak.
69.    Her türlü gayrimenkul alıp satmak ve her türlü inşat malzemeleri sıhhi tesisat malzemesi ve yapı malzemeleri alıp satmak.
70.    Kara , Deniz, Hava ve Demir Yolları nakil vasıtaları ile her türlü yük, yolcu, kargo ve ticari emtianın yurtiçi, yurtdışı ve transit  taşımacılığını yapmak, lojistik destek vermek,
71.    Konteynır taşımacılığı yapmak, bu amaç doğrultusunda konteynır satın almak kiralamak kiraya vermek konteynır parkı kurmak, işletmek, devralmak, Gemilerin her türlü ikmali, donatılması yük ve limbo işlemlerinin yapılması,
72.    Her türlü ulaşım ve iletişim araçlarını kullanarak her bölgede amacına uygun gayrimenkulleri ve taşıtları kiralayarak veya satın alarak yapacağı lojistik hizmetine uygun vasıta, elemanlarla, her türlü sektörde faaliyet gösteren işletmelere lojistik hizmet ve destek vermek,
73.    Taşımalar ile ilgili konşimento manifesto, ordino ve diğer taşıma evraklarını düzenlemek gümrük giriş çıkış aktarma ve transit işlemlerini yapmak, her türlü kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma araç gereç ve ekipmanlarının, nakliye araçlarının alımı, satımı, ithali,
74.    Taşımacılık ile ilgili hizmet ihaleleri, mal ihaleleri, eğitim ihaleleri ve faaliyet alanı ile ilgili her türlü ihaleye girmek, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yaparak taşımacılık komisyonculuğu ve temsilciliği yapmak,
75.    Gerek yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması şartı ile şirketin konu ve amaçları ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, şirketin konu ve amaçları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ortaklıklar kurmak, aracılık yapmamak şartı ile hisse satın almak, satmak,  yerli ve yabancı  kişiler ve firmalar ile işbirliği yapmak ve ortaklıklara karar vermek,       
76.    Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, sözleşmeler yapabilir, garantili yada garantisiz olarak uzun, orta ve kısa vadeli yerli ve yabancı krediler temin etmek ve almak,
77.    Şirket resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere, bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, sigortacılık, bankacılık, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek, personel ve eleman tedarik etmek, bu hizmetlere ilişkin araç ve gereç sağlamak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası hukuk  ve uluslar arası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek,
78.    Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönetim ve danışmanlık alanlarında özel eğitim vermek. Her türlü ürün, sistem ve personel belgeleri almak ve vermek. Her türlü Ürün, sistem ve personel belgeleri alanında özel eğitim vermek ve belgelendirme hizmetlerinde bulunmak. Sistem ve organizasyonlarını kurmak. Teknolojik altyapılarını kurmak. Kurslar ve özel dershaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak.  Kurumsal eğitimler vermek. Kurslar ve özel dershaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek
79.    Konusu ile ilgili olarak alıp, sattığı, ithal ve ihraç edeceği ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı, pazarlaması, satışı, montajı için gereken teşkilatı kurmak ve bu işler gerekli teçhizat ve makinelere sahip olmak. Bu pazarlama satış nakil montaj ve inşaat işlerinin yapılması için gerekli büro acentelik depo satış mağazaları, idare binaları ve şantiyeler almak yapmak ve kurmak bütün teçhizat makineler çalıştırmak işlemek gerekirse başkalarından kiralamak ve başkalarına kira vermek ve satmak.
80.    Konusu ile ilgili olarak komple tesisler kurmak, projeler hazırlamak ve bu işlerle ilgili taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek